NHUADUYTANSALE.COM - Chuyên cung cấp các sản phẩm của công ty nhựa duy tân Với giá thành phải chăng và chất lượng tốt nhất

GHẾ LÙN ĐẠI DUY TÂN
- 34%

GHẾ LÙN ĐẠI DUY TÂN

38.000₫
58.000₫
TỦ TABI-L NÂU 5 NGĂN DUY TÂN
- 12%

TỦ TABI-L NÂU 5 NGĂN DUY TÂN

1.715.000₫
1.950.000₫
THÙNG RÁC NẮP LẬT BỘ 3 DUY TÂN
- 12%

THÙNG RÁC NẮP LẬT BỘ 3 DUY TÂN

735.000₫
835.000₫
GHẾ CAO CHỐNG TRƯỢT DUY TÂN
- 19%

GHẾ CAO CHỐNG TRƯỢT DUY TÂN

86.000₫
106.000₫
GHẾ MÂY ĐAN DUY TÂN
- 22%

GHẾ MÂY ĐAN DUY TÂN

353.000₫
453.000₫
GHẾ MÂY VUÔNG DUY TÂN
- 12%

GHẾ MÂY VUÔNG DUY TÂN

285.000₫
325.000₫
GHẾ BALI 640 DUY TÂN
- 28%

GHẾ BALI 640 DUY TÂN

325.000₫
453.000₫
GHẾ BALI 641 DUY TÂN
- 28%

GHẾ BALI 641 DUY TÂN

325.000₫
453.000₫
THÙNG CHỮ NHẬT 90 LÍT DUY TÂN
- 21%

THÙNG CHỮ NHẬT 90 LÍT DUY TÂN

248.000₫
315.000₫
GHẾ CLEAR VUÔNG DUY TÂN
- 23%

GHẾ CLEAR VUÔNG DUY TÂN

68.000₫
88.000₫
TỦ WING L 2 CÁNH 1 NGĂN DUY TÂN ( KEM HOA VĂN )
- 21%

TỦ WING L 2 CÁNH 1 NGĂN DUY TÂN ( KEM HOA VĂN )

2.250.000₫
2.850.000₫
TỦ WING L 2 CÁNH 1 NGĂN DUY TÂN ( TRẮNG HOA ĐÀO )
- 21%

TỦ WING L 2 CÁNH 1 NGĂN DUY TÂN ( TRẮNG HOA ĐÀO )

2.250.000₫
2.850.000₫
TỦ WING L 2 CÁNH 1 NGĂN DUY TÂN ( TRẮNG SONG NGƯ )
- 21%

TỦ WING L 2 CÁNH 1 NGĂN DUY TÂN ( TRẮNG SONG NGƯ )

2.250.000₫
2.850.000₫
TỦ WING L 2 CÁNH 1 NGĂN MÀU TRẮNG DUY TÂN
- 21%

TỦ WING L 2 CÁNH 1 NGĂN MÀU TRẮNG DUY TÂN

2.250.000₫
2.850.000₫
TỦ WING L 2 CÁNH 1 NGĂN MÀU XÁM DUY TÂN
- 21%

TỦ WING L 2 CÁNH 1 NGĂN MÀU XÁM DUY TÂN

2.250.000₫
2.850.000₫
TỦ WING L 2 CÁNH 1 NGĂN MÀU KEM DUY TÂN
- 21%

TỦ WING L 2 CÁNH 1 NGĂN MÀU KEM DUY TÂN

2.250.000₫
2.850.000₫
TỦ TABI-L ĐEN  5 NGĂN DUY TÂN
- 12%

TỦ TABI-L ĐEN 5 NGĂN DUY TÂN

1.715.000₫
1.950.000₫
TỦ TABI-L ĐA SẮC 5 NGĂN DUY TÂN ( HƯƠU )
- 12%

TỦ TABI-L ĐA SẮC 5 NGĂN DUY TÂN ( HƯƠU )

1.715.000₫
1.950.000₫
TỦ TABI-L LÁ 5 NGĂN DUY TÂN ( BƯỚM )
- 12%

TỦ TABI-L LÁ 5 NGĂN DUY TÂN ( BƯỚM )

1.715.000₫
1.950.000₫
TỦ TABI-L HỒNG  5 NGĂN DUY TÂN
- 12%

TỦ TABI-L HỒNG 5 NGĂN DUY TÂN

1.715.000₫
1.950.000₫
TỦ TABI-L TRẮNG 5 NGĂN DUY TÂN
- 12%

TỦ TABI-L TRẮNG 5 NGĂN DUY TÂN

1.715.000₫
1.950.000₫
TỦ TABI-L DƯƠNG 5 NGĂN ( HOA VĂN )DUY TÂN
- 12%

TỦ TABI-L DƯƠNG 5 NGĂN ( HOA VĂN )DUY TÂN

1.715.000₫
1.950.000₫
TỦ TABI-L TRẮNG 5 NGĂN DUY TÂN ( HOA ĐỎ )
- 12%

TỦ TABI-L TRẮNG 5 NGĂN DUY TÂN ( HOA ĐỎ )

1.715.000₫
1.950.000₫
TỦ TABI-L TRẮNG 5 NGĂN DUY TÂN ( BƯỚM)
- 12%

TỦ TABI-L TRẮNG 5 NGĂN DUY TÂN ( BƯỚM)

1.715.000₫
1.950.000₫
TỦ OMNI 2 NGĂN DUY TÂN ( TRẮNG GỖ ĐẬM)
- 15%

TỦ OMNI 2 NGĂN DUY TÂN ( TRẮNG GỖ ĐẬM)

1.400.000₫
1.650.000₫
TỦ OMNI 2 NGĂN DUY TÂN ( TRẮNG GỖ NHẠT)
- 15%

TỦ OMNI 2 NGĂN DUY TÂN ( TRẮNG GỖ NHẠT)

1.400.000₫
1.650.000₫
TỦ OMNI 2 NGĂN DUY TÂN ( KEM GỖ)
- 12%

TỦ OMNI 2 NGĂN DUY TÂN ( KEM GỖ)

1.400.000₫
1.600.000₫
TỦ OMNI 2 NGĂN DUY TÂN ( NÂU GỖ ĐẬM )
- 15%

TỦ OMNI 2 NGĂN DUY TÂN ( NÂU GỖ ĐẬM )

1.400.000₫
1.650.000₫
Tủ nhựa Omni 4 ngăn DUY TÂN ( ĐAN )
- 11%

Tủ nhựa Omni 4 ngăn DUY TÂN ( ĐAN )

2.350.000₫
2.650.000₫
Tủ nhựa Omni 4 ngăn DUY TÂN ( LÁ )
- 11%

Tủ nhựa Omni 4 ngăn DUY TÂN ( LÁ )

2.350.000₫
2.650.000₫
Tủ nhựa Omni 4 ngăn DUY TÂN ( HỒNG CHẤM BI )
- 11%

Tủ nhựa Omni 4 ngăn DUY TÂN ( HỒNG CHẤM BI )

2.350.000₫
2.650.000₫
Tủ nhựa Omni 4 ngăn DUY TÂN ( TRẮNG GỖ )
- 11%

Tủ nhựa Omni 4 ngăn DUY TÂN ( TRẮNG GỖ )

2.350.000₫
2.650.000₫

TỦ 4T ĐẠI KIỂU DƯƠNG DUY TÂN

990.000₫
TỦ 4T ĐẠI KIỂU MÀU HỒNG DUY TÂN
- 16%

TỦ 4T ĐẠI KIỂU MÀU HỒNG DUY TÂN

990.000₫
1.180.000₫
TỦ 4T ĐẠI KIỂU MÀU TRẮNG DUY TÂN
- 16%

TỦ 4T ĐẠI KIỂU MÀU TRẮNG DUY TÂN

990.000₫
1.180.000₫
TỦ 4T ĐẠI KIỂU MÀU VÀNG DUY TÂN
- 16%

TỦ 4T ĐẠI KIỂU MÀU VÀNG DUY TÂN

990.000₫
1.180.000₫
TỦ 5T ĐẠI KIỂU MÀU DƯƠNG DUY TÂN
- 14%

TỦ 5T ĐẠI KIỂU MÀU DƯƠNG DUY TÂN

1.180.000₫
1.380.000₫
TỦ 5T ĐẠI KIỂU MÀU HỒNG DUY TÂN
- 14%

TỦ 5T ĐẠI KIỂU MÀU HỒNG DUY TÂN

1.180.000₫
1.380.000₫
TỦ 5T ĐẠI KIỂU MÀU TRẮNG DUY TÂN
- 14%

TỦ 5T ĐẠI KIỂU MÀU TRẮNG DUY TÂN

1.180.000₫
1.380.000₫
TỦ 5T ĐẠI KIỂU MÀU VÀNG DUY TÂN
- 14%

TỦ 5T ĐẠI KIỂU MÀU VÀNG DUY TÂN

1.180.000₫
1.380.000₫
GẤP ĐÁ  DUY TÂN
- 28%

GẤP ĐÁ DUY TÂN

18.000₫
25.000₫
XÔ ĐÁ LỚN DUY TÂN
- 17%

XÔ ĐÁ LỚN DUY TÂN

95.000₫
115.000₫
XÔ ĐÁ NHỎ DUY TÂN
- 24%

XÔ ĐÁ NHỎ DUY TÂN

65.000₫
85.900₫
GÁO CẠN LỚN DUY TÂN
- 31%

GÁO CẠN LỚN DUY TÂN

22.000₫
32.000₫
GÁO CẠN NHỎ DUY TÂN
- 45%

GÁO CẠN NHỎ DUY TÂN

12.000₫
22.000₫
GÁO NHỎ 872 DUY TÂN
- 45%

GÁO NHỎ 872 DUY TÂN

12.000₫
22.000₫
GÁO LỚN 873 DUY TÂN
- 31%

GÁO LỚN 873 DUY TÂN

22.000₫
32.000₫
XÔ 20 LÍT DUY TÂN
- 14%

XÔ 20 LÍT DUY TÂN

63.000₫
73.000₫
SÓNG HỞ 5T4 BÁNH XE DUY TÂN
- 17%

SÓNG HỞ 5T4 BÁNH XE DUY TÂN

479.000₫
579.000₫
SÓNG BÍT 4T5 BÁNH XE DUY TÂN
- 8%

SÓNG BÍT 4T5 BÁNH XE DUY TÂN

325.000₫
355.000₫

SÓNG HỞ 4T5 BÁNH XE DUY TÂN

315.000₫
SÓNG XẾP 3T1 DUY TÂN
- 28%

SÓNG XẾP 3T1 DUY TÂN

209.000₫
289.000₫
Sóng Xếp 2T8 DUY TÂN
- 26%

Sóng Xếp 2T8 DUY TÂN

186.000₫
250.000₫
SÓNG BÍT 3T9 DUY TÂN
- 10%

SÓNG BÍT 3T9 DUY TÂN

175.000₫
195.000₫
SÓNG TRÁI CÂY DUY TÂN
- 18%

SÓNG TRÁI CÂY DUY TÂN

169.000₫
205.000₫
Sóng Xếp 1T9 DUY TÂN
- 13%

Sóng Xếp 1T9 DUY TÂN

166.000₫
190.000₫
THÙNG ĐÁ VUÔNG 16 LÍT DUY TÂN
- 16%

THÙNG ĐÁ VUÔNG 16 LÍT DUY TÂN

250.000₫
296.500₫
THÙNG ĐÁ VUÔNG 200 LÍT-2N DUY TÂN
- 9%

THÙNG ĐÁ VUÔNG 200 LÍT-2N DUY TÂN

2.050.000₫
2.250.000₫
THÙNG ĐÁ VUÔNG 200 LÍT DUY TÂN
- 9%

THÙNG ĐÁ VUÔNG 200 LÍT DUY TÂN

2.050.000₫
2.250.000₫
THÙNG ĐÁ VUÔNG 160 LÍT-2N DUY TÂN
- 11%

THÙNG ĐÁ VUÔNG 160 LÍT-2N DUY TÂN

1.550.000₫
1.750.000₫
THÙNG ĐÁ VUÔNG 160 LÍT DUY TÂN
- 11%

THÙNG ĐÁ VUÔNG 160 LÍT DUY TÂN

1.550.000₫
1.750.000₫

THÙNG ĐÁ VUÔNG 130 LÍT -2N DUY TÂN

1.250.000₫

THÙNG ĐÁ VUÔNG 130 LÍT DUY TÂN

1.250.000₫
THÙNG ĐÁ VUÔNG 8 LÍT DUY TÂN
- 6%

THÙNG ĐÁ VUÔNG 8 LÍT DUY TÂN

155.000₫
165.000₫
THÙNG ĐA NĂNG MATSU LOCK 45 LÍT DUY TÂN
- 31%

THÙNG ĐA NĂNG MATSU LOCK 45 LÍT DUY TÂN

225.000₫
325.000₫
THÙNG ĐA NĂNG MATSU LOCK 15 LÍT DUY TÂN
- 34%

THÙNG ĐA NĂNG MATSU LOCK 15 LÍT DUY TÂN

115.000₫
175.000₫
THÙNG CHỮ NHẬT 90 LÍT DUY TÂN
- 21%

THÙNG CHỮ NHẬT 90 LÍT DUY TÂN

248.000₫
315.000₫
HỘP QUAI LỚN 7200ML DUY TÂN
- 15%

HỘP QUAI LỚN 7200ML DUY TÂN

55.000₫
65.000₫
HỘP QUAI TRUNG 3700ML DUY TÂN
- 18%

HỘP QUAI TRUNG 3700ML DUY TÂN

37.000₫
45.000₫
HỘP QUAI NHỎ 1500ML DUY TÂN
- 17%

HỘP QUAI NHỎ 1500ML DUY TÂN

25.000₫
30.000₫
THÙNG VUÔNG 220 LÍT OBX DUY TÂN
- 20%

THÙNG VUÔNG 220 LÍT OBX DUY TÂN

545.000₫
680.000₫
THÙNG VUÔNG 140 LÍT BX DUY TÂN
- 17%

THÙNG VUÔNG 140 LÍT BX DUY TÂN

365.000₫
440.000₫
THÙNG VUÔNG 120 LÍT BX DUY TÂN
- 22%

THÙNG VUÔNG 120 LÍT BX DUY TÂN

325.000₫
415.000₫
THÙNG VUÔNG 90 LÍT BX DUY TÂN
- 8%

THÙNG VUÔNG 90 LÍT BX DUY TÂN

225.000₫
245.000₫
THÙNG VUÔNG 55 LÍT BX DUY TÂN
- 15%

THÙNG VUÔNG 55 LÍT BX DUY TÂN

165.000₫
195.000₫
THÙNG VUÔNG 30 LÍT BX DUY TÂN
- 15%

THÙNG VUÔNG 30 LÍT BX DUY TÂN

115.000₫
135.000₫

THÙNG VUÔNG 15 LÍT BX D TÂN

85.000₫
THÙNG CHỮ NHẬT 45L DUY TÂN
- 14%

THÙNG CHỮ NHẬT 45L DUY TÂN

185.000₫
215.000₫
THÙNG CHỮ NHẬT 55L DUY TÂN
- 15%

THÙNG CHỮ NHẬT 55L DUY TÂN

235.000₫
275.000₫

THÙNG CHỮ NHẬT 30L DUY TÂN

115.000₫

GHẾ LÙN LỔ 611 DUY TÂN

29.500₫

GHẾ LÙN SỌC 246 DUY TÂN

34.500₫

GHẾ LÙN VUÔNG 157 DUY TÂN

31.500₫

GHẾ LÙN MẶT LƯỚI 481 DUY TÂN

32.000₫

GHẾ LÙN LỚN 069 DUY TÂN

31.500₫

GHẾ LÙN KIỂU 634 DUY TÂN

28.000₫

GHẾ LÙN XẾP 944 DUY TÂN

55.000₫

GHẾ LÙN OVAL DUY TÂN

39.500₫

GHẾ ABC DUY TÂN

95.000₫

GHẾ BÉ YÊU DUY TÂN

78.000₫

GHẾ CAO VUÔNG DUY TÂN

55.000₫

GHẾ CAO LỔ DUY TÂN

54.500₫

SÓNG NHỰA HỞ 3T9 HIỆP THÀNH

155.000₫

SÓNG NHỰA BÍT 3T9 HIỆP THÀNH

185.000₫

SÓNG NHỰA HỞ 3T1 HIỆP THÀNH

135.000₫

SÓNG NHỰA BÍT 3T1 HIỆP THÀNH

145.000₫

SÓNG NHỰA BÍT 2T5 HIỆP THÀNH

135.000₫

SÓNG NHỰA HỞ 2T5 HIỆP THÀNH

105.000₫

SÓNG NHỰA HỞ 1T9 HIỆP THÀNH

78.000₫

SÓNG NHỰA BÍT 1T9 HIỆP THÀNH

95.000₫

THÙNG VUÔNG 60L BÁNH XE ĐẠI HƯNG

150.000₫

THÙNG VUÔNG 30L BÁNH XE ĐẠI HƯNG

90.000₫

THÙNG VUÔNG 15L BÁNH XE ĐẠI HƯNG

70.000₫

THÙNG TRANG ĐIỂM 1 NGĂN ĐẠI HƯNG

85.000₫

THÙNG TRANG ĐIỂM 2 NGĂN ĐẠI HƯNG

95.000₫

THÙNG TRANG ĐIỂM 3 NGĂN ĐẠI HƯNG

160.000₫

THÙNG TRONG LỚN ĐẠI HƯNG

95.000₫

THÙNG TRONG TRUNG ĐẠI HƯNG

65.000₫
zalo