THÙNG NHỰA CÔNG NGHIỆP HDPE LOẠI LỚN

Thùng vuông 100 lít
- 22%

Thùng vuông 100 lít

725.000₫
935.000₫
Thùng vuông 1000 lít
- 28%

Thùng vuông 1000 lít

2.825.000₫
3.935.000₫
Thùng vuông 1.250 lit
- 26%

Thùng vuông 1.250 lit

2.925.000₫
3.935.000₫
Thùng chữ nhật 1.100 dài 2m x 1m15 x cao 64cm
- 26%

Thùng chữ nhật 1.100 dài 2m x 1m15 x cao 64cm

2.925.000₫
3.935.000₫
Thùng  chữ nhật 300 lít 1 lớp TH
- 40%

Thùng chữ nhật 300 lít 1 lớp TH

1.511.000₫
2.511.000₫
Thùng  chữ nhật 500 lít 1 lớp TH
- 35%

Thùng chữ nhật 500 lít 1 lớp TH

1.840.000₫
2.840.000₫
Thùng  chữ nhật 750 lít 1 lớp TH
- 31%

Thùng chữ nhật 750 lít 1 lớp TH

2.177.000₫
3.177.000₫
Thùng  chữ nhật 1000 lít 1 lớp TH
- 34%

Thùng chữ nhật 1000 lít 1 lớp TH

3.127.000₫
4.727.000₫
Thùng  chữ nhật 750 lít 2 lớp TH
- 18%

Thùng chữ nhật 750 lít 2 lớp TH

3.652.000₫
4.442.000₫
Thùng  chữ nhật 2000 lít 1 lớp TH
- 23%

Thùng chữ nhật 2000 lít 1 lớp TH

3.442.000₫
4.442.000₫
Thùng tròn 1000 lít 2 lớp TH
- 62%

Thùng tròn 1000 lít 2 lớp TH

3.250.000₫
8.630.000₫
Thùng tròn 4000 lít 1 lớp TH
- 12%

Thùng tròn 4000 lít 1 lớp TH

7.630.000₫
8.630.000₫
Thùng tròn 3000 lít 1 lớp TH
- 13%

Thùng tròn 3000 lít 1 lớp TH

6.630.000₫
7.630.000₫
Thùng tròn 2000 lít 1 lớp TH
- 23%

Thùng tròn 2000 lít 1 lớp TH

3.420.000₫
4.420.000₫
Thùng tròn 1500 lít 1 lớp TH
- 26%

Thùng tròn 1500 lít 1 lớp TH

2.815.000₫
3.815.000₫
Thùng tròn 250 lít 1 lớp TH
- 38%

Thùng tròn 250 lít 1 lớp TH

890.000₫
1.439.000₫
Thùng tròn 200 lít 1 lớp TH
- 38%

Thùng tròn 200 lít 1 lớp TH

813.000₫
1.313.000₫
Thùng tròn 350 lít 1 lớp TH
- 41%

Thùng tròn 350 lít 1 lớp TH

1.434.000₫
2.434.000₫
zalo