THÙNG RÁC CÔNG CỘNG

Thùng rác 100 lít Nắp hở  LT
- 14%

Thùng rác 100 lít Nắp hở LT

626.000₫
726.000₫
Thùng rác 60 lít Nắp Kín màu rêu 3 sao nhựa hiệp thành
- 32%
Thùng rác 90 lít Nắp Kín màu rêu 3 sao nhựa hiệp thành
- 25%
Thùng rác 120 lít màu rêu 3 sao nhựa hiệp thành
- 45%

Thùng rác 120 lít màu rêu 3 sao nhựa hiệp thành

580.000₫
1.050.000₫
Thùng rác 240 lít màu rêu 3 sao nhựa hiệp thành
- 27%

Thùng rác 240 lít màu rêu 3 sao nhựa hiệp thành

980.000₫
1.350.000₫
Thùng Rác công cộng 360 lít
- 42%

Thùng Rác công cộng 360 lít

2.100.000₫
3.600.000₫
Thùng Rác công cộng 1100 lít
- 21%

Thùng Rác công cộng 1100 lít

5.900.000₫
7.500.000₫
Thùng Rác công cộng 660 lít
- 34%

Thùng Rác công cộng 660 lít

3.700.000₫
5.600.000₫
Thùng Rác Gạt tàn Inox
- 29%

Thùng Rác Gạt tàn Inox

870.000₫
1.230.000₫
Thùng Rác công cộng A58-O
- 24%

Thùng Rác công cộng A58-O

4.230.000₫
5.600.000₫
Thùng Rác công cộng A78-B-nang cánh màu cam
- 30%

Thùng Rác công cộng A78-B-nang cánh màu cam

2.730.000₫
3.900.000₫
Thùng Rác công cộng A78-A- màu cam
- 29%

Thùng Rác công cộng A78-A- màu cam

2.340.000₫
3.300.000₫
Thùng Rác công cộng A37-Q
- 18%

Thùng Rác công cộng A37-Q

3.200.000₫
3.900.000₫
Thùng Rác công cộng A78-N- màu cam
- 29%

Thùng Rác công cộng A78-N- màu cam

2.340.000₫
3.300.000₫
Thùng Rác công cộng A78-O
- 14%

Thùng Rác công cộng A78-O

2.980.000₫
3.460.000₫
Thùng Rác tròn A78-C - MÀU CAM
- 25%

Thùng Rác tròn A78-C - MÀU CAM

1.765.000₫
2.345.000₫

THÙNG RÁC 150L NẮP KÍN HIỆP THÀNH

873.000₫

THÙNG RÁC 85L HIỆP THÀNH

499.000₫
THÙNG RÁC PHÂN LOẠI RÁC 60L HIỆP THÀNH
- 30%

THÙNG RÁC PHÂN LOẠI RÁC 60L HIỆP THÀNH

278.000₫
399.000₫

THÙNG RÁC ĐẠP CHÂN 70L HIỆP THÀNH

390.000₫

THÙNG RÁC CÔNG CỘNG 60L HIỆP THÀNH

255.000₫
zalo